marzec 2014

Przewierty nowoczesne metody układania rur

Przewierty nowoczesne metody układania rur

Technologie przewiertów rozwijają się bardzo dynamicznie, spowodowane to jest szybkim wzrostem zapotrzebowania na nowe osiedla, drogi i inne przeobrażenia infrastrukturalne.Wszystkie przewierty mogą być wykonane dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań  technologicznych w dziedzinie pomiarów sterujących, trajektorii wykonywanych przewiertów. Wszystkie te czynniki sprawiają, iż wszystkie te prace pozwalają na bezbłędne wykonanie