wnętrze

Nie grozi mi zawilgocenie samochodu

Nie grozi mi zawilgocenie samochodu

(...) Zwierzęta domowe są dla wielu kompanem życia lub prawdziwym urozmaiceniem i podkreśleniem charakteru naszej osobowości. Według przeprowadzonych badań na terenie naszego kraju okazało się, że przeważająca większość obywateli Polski ma przynajmniej jedno zwierzę w swoim gospodarstwie domowym. Ponad 86% ankietowanych zgodnie odpowiedziało, iż obecnie posiadają jakieś zwierzę na terenie swojego domostwa, a przeszło 97% respondentów